kim jesteśmy

O Nas

Wiek przedszkolny – pierwsze 6 lat życia dziecka, to wiek najistotniejszy ze względu na późniejszy rozwój dziecka. Umiejętności, nawyki, cechy charakteru, które zostaną „wypracowane” w tym okresie – będą procentować przez całe życie.

Edukację dzieci w naszym przedszkolu opieramy na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera, która zakłada, iż każdy człowiek jest zdolny, wyjątkowy i posiada własny, niepowtarzalny profil, który należy rozwijać w ciągu całego życia. „Zaczarowany Domek” to miejsce wspierające wszechstronny rozwój dzieci, aby poprzez ich naturalną ciekawość poznawania świata, odnaleźć i rozwinąć w nich ich największe talenty i zdolności. Duże znaczenie ma więc dla nas indywidualne podejście nauczyciela do każdego przedszkolaka. Staramy się  dostosowywać wybierane przez nas metody i sposoby oddziaływania pedagogicznego do potrzeb i zasobów rozwojowych każdego wychowanka – tak, by każde dziecko pracowało na miarę swoich umiejętności, miało szansę osiągnąć sukces i wykorzystać maksimum swoich możliwości.

Wierzymy w potęgę dziecięcej radości, dlatego w naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom radosne  i  atrakcyjne spędzanie czasu. Edukacja przez zabawę jest najlepszą metodą nauki i poszukiwania pasji od najmłodszych lat. Dajemy dzieciom przestrzeń do swobodnego odkrywania. Wykorzystując dziecięcą otwartość sprawiamy, że uczenie się prowadzi dziecko do samodzielności, staje się przyjemnością i zachęca dziecko do dalszego poznawania tego, co nieznane.

Do naszego przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci, bo wszystkie są wyjątkowe i niepowtarzalne!