Wszelkie koszty

Opłaty - Przedszkole

  • Opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu w godz. 6.30 – 17.00 oraz za zajęcia dodatkowe w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. wynosi 350,00 zł za miesiąc.
  • Opłata stała za pobyt drugiego dziecka w przedszkolu (rodzeństwo) w godz. 6.30 – 17.00 oraz za zajęcia dodatkowe w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. wynosi 175,00 zł za miesiąc.
  • W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza troje dzieci (rodzeństwo) nie pobieramy opłaty stałej.
  • Opłata stała za pobyt  dziecka w przedszkolu, gdy drugie dziecko (rodzeństwo) jest zapisane do Niepublicznego Żłobka Zaczarowany Domek, w godz. 6.30 – 17.00 oraz za zajęcia dodatkowe w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. wynosi 175,00 zł za miesiąc
  • Opłata za całodzienne wyżywienie wynosi 12,00 zł/dzień i pobierana jest za ilość dni, w których dziecko było obecne w przedszkolu.
  • Jednorazowa opłata wpisowa (nie dotyczy dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne) wynosi 150,00 zł.
  • Opłatę za pobyt dziecka proszę wpłacać na konto:
  • mBank : 56 1140 2004 0000 3002 7842 6991
  • do 10-go dnia kalendarzowego miesiąca, za który opłata jest dokonywana tzn. za wrzesień do 10-go września.
  • W opisie przelewu proszę wskazać imię i nazwisko dziecka.

PRZEDSZKOLE FUNKCJONUJE PRZEZ CAŁY ROK BEZ PRZERWY WAKACYJNEJ !!!