Co, jak i kiedy

Rozkład dnia - Przedszkole

630 – 815

Schodzenie się dzieci. Różne sytuacje edukacyjno-wychowawcze podejmowane przez dzieci, organizowane lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań.

815 – 830

Poranne ćwiczenia, zabawy ruchowe; czynności higieniczno- porządkowe.

830 – 900

Śniadanie; czynności higieniczno- porządkowe.

900 – 1000

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z różnymi formami aktywności dzieci. Teatrzyki, koncerty.

1000 – 1100

Pobyt i zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym). Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace gospodarcze i porządkowe.

1130 – 1200

Obiad; czynności higieniczno-porządkowe.

1200 – 1400

Odpoczynek. Zajęcia relaksacyjne.

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe.

Zajęcia indywidualne i zespołowe. Zabawy ruchowe.

1430 – 1500

Podwieczorek; czynności higieniczno-porządkowe.

1500 – 1700

Rozchodzenie się dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, indywidualna praca z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych, swobodna działalność dzieci. Gry i zabawy w ogrodzie.