Informacje o unijnej inicjatywie

O projekcie

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

W ZAKRESIE IX OSI PRIORYTETOWEJ: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

DZIAŁANIE 9.1 ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 335 084,00 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 196 484,00 zł

Projekt “Przedszkole Niepubliczne Zaczarowany Domek” realizowany jest przez PUER5 Sp. z o.o. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, z siedzibą przy ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, jako Instytucją Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele główne projektu to:

– zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci z gminy Sędziszów Małopolski oraz gmin sąsiednich poprzez utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego dla 100 dzieci;

– wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia;

– wyrównanie oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci na dalszym etapie nauki poprzez organizację zajęć dodatkowych z integracji sensorycznej. Zajęcia te wykraczając poza podstawę programową wyrównują dysharmonie rozwojowe oraz przygotowują dzieci do nauki w szkole;

– zwiększenie kompetencji 1 nauczyciela spośród zatrudnionej kadry pedagogicznej poprzez udział w studiach podyplomowych z integracji sensorycznej.