Nowe informacje o rekrutacji

  • admin 

Drodzy Rodzice,
w celu zapisania dziecka do Niepublicznego Przedszkola Zaczarowany Domek prosimy przesłać na adres e-mail: zaczarowanydomek1@gmail.com informację zawierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka  (data urodzenia), miejsce zamieszkania dziecka (adres) oraz dane kontaktowe Rodzica.

Dyrekcja Przedszkola Zaczarowany Domek