Formularze do zapisu

  • admin 

Drodzy Rodzice,
na naszej stronie internetowej w zakładce Organizacja są do pobrania formularze wymagane do zapisania dziecka do przedszkola. Prosimy je wypełnić i dostarczyć do przedszkola. Obowiązkowe jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka, Deklaracji udziału w projekcie, Zgody na pomiar temperatury, Zgody na udział w zajęciach religii i Zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka. Jeśli tylko mają Państwo jakieś pytania prosimy o telefon.

Zapraszamy

[Umowę można podpisać z dniem 1 września.]